Успешно по УСПЕХ

27.03.2012 08:39

Успешно премина първото изпитание пред участниците в обучението по проект УСПЕХ на МОМН от ПМГ "Акад. Б. Петканчин", Хасково, провеждано от хоби клуб "Фотомания". Васил Дойчев зае първо място, а Лидия Колева - воторо, на конкурса "Земята през пролетта", организиран от ОП "Младежки център", Хасково. В конкурса участваха със свои творби и Неда Петкова, Надежда Николова и Стефан Филипов.